Úvod

cista-vodaFirma AQUA Motion s.r.o. navázala na praxi a zkušenosti Romana Buchty, který si v roce 2007 založil živnost. Z počátku se firma zabývala pouze vodoinstalatérskou a topenářskou činností. Později svoji nabídku služeb rozšířila o pomoc při řešení problémů vyžadujících úpravu kvality vody.

V domácnostech nejčastěji řešíme:

 • mechanické nečistoty,
 • tvrdost vody,
 • dusičnany,
 • železo a mangan,
 • a bakteriologické znečištění.

Firma Aqua Motion klade důraz na kvalitně odvedenou práci, poctivé jednání a tím i spokojené zákazníky, kteří jsou pro nás na prvním místě. Realizace zakázek probíhá převážně v Jihomoravském kraji, avšak realizace v jiných částech České republiky není výjimkou.

PORADENSTVÍ ZDARMA

Služby

Změkčení vody

CO ZPŮSOBUJE TVRDOST VODY?

 • zvyšuje náklady na provoz domácnosti,
 • zkracuje živostnost domácích spotřebičů, vodovodních baterií, ohřívačů vody apod.,
 • snižuje tepelnou využitelnost a tím zvyšuje spotřebu energií (prodlužuje dobu praní i ohřevu vody),
 • zvyšuje spotřebu pracích přípravků a solí v myčkách,
 • ucpává trysky a perlátory vodovodních baterií, vířivých van,
 • vysušuje pokožku a tak negativně působí na různé kožní problémy.

Změkčení vody zajistí automatický změkčovací filtr, změkčovač. Skládá se z tlakové PE nádoby změkčovače, vestavěné v plastové krabici – kabinetu, ve které se rozpouští regenerační sůl a multifunkčního elektronického ovládacího ventilu.

Ve změkčovači je nádoba filtru naplněna změkčovací pryskyřicí – tzv. katexem. Ionty vápníku a hořčíku, které tvoří tvrdost vody, zůstanou s 99% účinností zachyceny ve filtračním katexovém loži, výměnou za ionty sodíku (sodík netvoří vodní kámen). Po vyčerpání kapacity filtračního lože se obnovuje změkčovací schopnost katexu regeneračním proplachem nasyceným solným roztokem. Při regeneraci jsou ionty vápníku a hořčíku vytěsněny do odpadu a schopnost změkčovat vodu je vždy plně obnovena.

Odpadní hadici je nutno svést k odpadu do kanalizace, v době regenerace z ní bude vytékat slaná odpadní voda. Solná nádrž automatického změkčovacího filtru je proti možnosti přetečení opatřena plovákovým ventilem.

Multifunkční elektronický ovládací ventil obsahuje mikropočítač, který měří objem protečené vody. Po vyčerpání kapacity změkčovače iniciuje a automaticky provádí v nočních hodinách regeneraci změkčovací pryskyřice tak, aby vždy během dne byla k dispozici změkčená voda. Začátek provádění regenerace je nastaven z výroby na 2.00 hod v noci. Pokud čas nevyhovuje, jde snadno změnit na jakoukoliv jinou denní dobu.

Ovládací ventil je vybaven vnitřním obtokem, tzn., že po dobu regenerace, která trvá cca 80 minut, je zajištěna dodávka neupravené vody vnitřním obtokem změkčovače.

Filtrace vody bývá mnohdy jediným řešením pro tvrdost vody.

Technická data automatického změkčovacího filtru:

 • 5–25 litrů změkčovací pryskyřice
 • elektronický ovládací ventil
 • průtok orientačně: 0,6-2 m3/h
 • půdorysné rozměry: šířka 350 mm × hloubka 470 mm x výška s víkem 1130 mm.

Pro instalaci automatického změkčovacího filtru je zapotřebí:

 • přívod vody G 3/4“, přetlak 3-6 bar, max. teplota 40 °C
 • odpad do kanalizace, hltnost 1 m3 / hod.
 • elektr. instalace 230 V / 50 Hz, příkon zařízení 5 W

Produkty pro změkčení vody:

 • Automatický změkčovač vody
 • Filtry mechanických nečistot
 • Tabletová sůl

Bakteriologická dezinfekce UV lampou (bakterie ve vodě)

UV lampa zajistí bakteriologickou dezinfekci vody přírodní cestou. Voda dezinfikovaná ultrafialovým zářením si uchovává svoji přirozenou chuť a vůni. Účinek UV záření nemění fyzikálně-chemické vlastnosti vody, obsah minerálů a solí zůstává stejný.

Voda prochází přes přístroj, kde je vystavena UV záření. Ultrafialové světlo ničí mikroorganismy - bakterie, viry a spory - tím, že poškozuje jejich genetickou informaci DNA, brání jejich reprodukci a způsobuje jejich rozpad. Působí okamžitě. UV záření nezanechává ve vodě zdraví škodlivé produkty. Výhodou UV lamp je jednoduchá instalace, snadnost a bezpečnost provozu a minimální nároky na údržbu. UV lampa je zařazena do potrubí (za automatický změkčovač vody), jako poslední stupeň. Úprava vody je tak ukončena. Provozní náklady jsou omezeny pouze na spotřebu elektrické energie. Přístroj se skládá z reaktoru válcového tvaru, vyrobeného z kvalitní nerezové oceli a z ovládací jednotky. Nátok a výtok vody z reaktoru je proveden nátrubky kolmo k jeho ose. Ventil na dně umožňuje vypustit vodu z reaktoru, např. při výměně UV zářiče. Reaktor se přednostně instaluje do svislé polohy, v případě nutnosti i do vodorovné. Do reaktoru je vložena a zatěsněna skleněná trubice z křemíkového skla. Uvnitř skleněné trubice je instalován UV zářič, který vyzařuje energii účinnou pro hubení mikroorganismů. V ČR je legislativně předepsaná dávka záření pro dezinfekci pitné vody 40 mJ/cm2, což UV lampa splňuje. Ovládací jednotka je samostatný rozvaděč s napájecí a signalizační soustavou. Obsahuje hlavní vypínač, jistič a kontrolní systém, který zobrazuje zbylý počet dní životnosti zářiče a akusticky upozorní na nutnost jeho 2. výměny.

Technické údaje UV lampy S8Q:

 • jmenovitý průtok při dávce záření 40 mJ/cm2: 1,02 m3/hod.
 • provozní teplota vody 2-40 °C
 • max. provozní tlak vody: 8,6 bar.
 • elektrické připojení: 200-250V/50-60Hz.
 • příkon UV zářiče: 25 W, celkový příkon přístroje: 46 W.
 • vstup a výstup vody - připojovací závit: G 3/4“ MNPT Průměr reaktoru: 65 mm, délka reaktoru: 900 mm. Rozměry ovládací skříňky: 215 x 60 x 64 mm.

Předpokládaný provoz

 • UV zářič uvnitř UV lampy má jmenovitou efektivní životnost okolo 9000 hodin. Pro zabezpečení stálé bakteriologické ochrany vody je třeba UV zářič každý rok vyměnit.

Produkty pro bakteriologickou dezinfekci (řešení pro bakterie ve vodě):

 • UV lampy

Odstranění železa a manganu

Plně automatické zařízení pro odstranění železa a manganu z vody s filtračním ložem hmoty pyrolox. Zařízení je tvořeno tlakovou nádrží vyrobenou z polyethylenu zesílenou sklolaminátovými vlákny, opatřenou elektronickým ovládacím ventilem s volně programovatelnými intervaly zpětných proplachů a proplachovacích časů. Během zpětného proplachu není zajištěna dodávka vody.

Filtrační hmota pyrolox je deklarována také pro odstranění sirovodíku z vody, řeší zákal, špatnou chuť a vůni vody, snižuje obsah chloru (pokud je ve vodě přítomný) a má mnoho dalších výhod. Pyrolox má velkou kapacitu a je účinný i u malých znečištění, kdy by jiná filtrační média nefungovala. Pyrolox je přírodně těžený minerál - 90% oxid manganičitý MnO2 ve formě granulí. Pyrolox funguje jako katalyzátor. Železo, mangan a sirovodík z vody jsou oxidovány a zachyceny na filtračním loži. Při zpětném proplachu jsou zachycené částice z filtračního lože vyplaveny do odpadu. Pro regeneraci pyroloxu není potřeba do vody přidávat žádné regenerační činidlo.

Kvalita vody je tak velmi vysoká.

Produkty pro odstranění železa a manganu:

 • Automatický filtr na železo a mangan

Demineralizace vody

Demineralizovaná voda vzniká ve stanici reverzní osmózy (RO), která odstraní z vody všechny minerály a soli až s účinností 98 %. Provozně technologické prvky jsou uloženy v pevném rámu svařeném z nerezových profilů, které zajišťují nezbytné funkce pro spolehlivý provoz stanice. Vestavěné automatické řízení vyhodnocuje výstupní vodivost a řídí provoz demineralizační stanice. Stanice RO je vybavena automatickým proplachem membrány.

Reverzní osmóza propustí jen zcela čistou vodu – permeát, zatímco v surové vodě jsou rozpuštěné látky – koncentrát - odváděny do odpadu. Voda, která prošla stanicí RO je odsolena s 95-98 % účinností. Ideální výkon stanice RO je při teplotě 25°C a tlaku 6bar. Výsledkem je demineralizovaná voda. Při snižující se teplotě a tlaku se snižuje i výkon membrány RO.

Reverzní osmóza - technické údaje:

Výkon: při teplotě 25°C/ 105 litrů/hodinu

 • předfiltr mechanických nečistot um5, předfiltr s aktivním uhlí
 • membrána RO filmtec v samostatném pouzdru
 • posilovací čerpadlo 230 V, motor 0,3 KW
 • panel automaticky ovládaní provozu
 • vypínání při nízkém tlaku přívodní vody
 • výstup permeátu, hadičky 3/8´´
 • připojení vstupní vody, G 3/8´´

Produkty pro demineralizaci vody:

 • Stanice reverzní osmózy

Vodoinstalatérství

V oboru vodoinstalatérství vám nabízíme kompletní služby rozvodů vody a odpadů a to nejen v případě rekonstrukcí, ale i při výstavbě nových rodinných domů. Nemalé zkušenosti máme se zakázkami větších rozsahů v oblasti bytových domů či administrativních budov.

Navrhneme Vám ideální řešení rozvodů vody a odpadu a včetně nejvhodnějších materiálů pro daný objekt.

Samozřejmostí je i navazující montáž sanitárních výrobků jako jsou umyvadla, WC, vany, sprchové zástěny, sprchové vaničky, koupelnové doplňky atd. Jako i šikovný instalatér, který tyto montáže provádí.

V neposlední řadě provádíme výměny a opravy: vodovodního potrubí, odpadního potrubí a sanitárních výrobků. Dále řešíme čištění sifonů a odpadů.

V případě, kdy váš objekt nesplňuje normy pro pitnou vodu z nejrůznějších důvodů (tvrdost, obsah manganu a železa či výskyt bakterií a virů), navrhneme ideální řešení na míru, aby voda splnila ty nejpřísnější kritéria a stala se tak zdravotně nezávadnou.


Topenářství

V tomto oboru (oblasti) nabízíme kompletní topenářské práce od návrhu až po realizaci.

Dlouholeté zkušenosti máme nejen s malými rodinnými domy, ale i s bytovými jednotkami a s administrativními budovami.

Navrhneme technické řešení vytápění a vypracujeme projektovou dokumentaci pro ideální funkčnost otopného systému vašeho objektu jak ve vysokoteplotním rozvodu (radiátory), tak i v nízkoteplotním rozvodu (podlahové topení).

Zajistíme kompletní dodávku a montáž kotelen, otopných těles a spuštění kotelny servisním technikem, který je zkušený topenář.

Adresa

AQUA Motion s.r.o.
Příkop 843/4, Zábrdovice
602 00 Brno
IČ: 10688439
DIČ: CZ10688439
T: +420 602 385 461
e-mail: buchta.roman@seznam.cz
upravimevodu@gmail.com

Funkční vzorkovna automatického změkčovacího filtru:
Kovalovice 252

auto